abakap@abakap.eu                                                                                                                                                                             +420 608 944 257 

                        ABAKAP MAGRATHEA   s.r.o.

 • Recyklace průmyslových odpadů
 • Průmyslové suroviny, kovy a chemické látky
 • Doprava, spedice, skladování, distribuce

 • Industrial waste recycling
 • Industrial raw materials, metals and chemicals
 • Transportation, spedition, warehousing, distribution

image

Recyklace průmyslových odpadů

Technologicky nejefektivnějším způsobem recyklujeme odpadní suroviny obsahující Zinek, Olovo, Měď, Nikl, Hliník, Vanad, Wolfram, Molybden, Kobalt, Cín, Lithium a další neželezné kovy, nacházející se nejčastěji v záchytech, kalech, sedimentech, popelovinách, struskách, jakož i v metalické formě. Na základě provedené analýzy vám navrhneme optimální řešení včetně spolehlivě fungující logistiky.

Industrial waste recycling

We identify a most efficient process of a waste containing mainly Zinc, Lead, Nickel, Aluminium, Vanadium, Tungsten, Cobalt, Tin, Lithium, and other nonferrous metals. Those materials originate usually out of sediments, filter residues, ashes, slags as well as a metallic form. We can suggest the most optimal solution including a reliable logistics service.

image

Průmyslové suroviny, kovy a chemické látky

Industrial raw materials, metals and chemicals

 • Neželezné kovy ve formě ingotů, anod, prášků, ale také ve formě sloučenin
 • Základní průmyslové suroviny a chemikálie
 • Analytické chemikálie
 • Silikony, Cheláty, Tavná lepidla, Pigmenty, Antioxidanty, Stabilizátory
 • Nano-materiály (Oxid křemičitý, Niklem povlékaný grafit, Kovové prášky)

 • Non-ferrous metals like bars, anodes, powders, as well as alloys and compounds
 • Essential industrial raw materials and chemicals
 • Laboratory chemicals
 • Silicones, chelates, hot melt, pigments, antioxidant agents, stabilizers
 • Nano-compounds (Silica, Nickel covered Graphite, Metal powders)

image

Katalyzátor pro efektivní spalování

Combustion catalyst

Pomocí řady katalyzátorů THERMACT a THERMOL dosahujeme zvýšení efektivity spalování fosilních paliv a s tím spojené snížení emisí. Uplatnění nachází zejména v energetickém a dopravním průmyslu.

The product line THERMACT and THERMOL is a tool to improve a combustion efficiency of fosil fuels and decrease of emissions as well. The aim sector is an Energy production and Transportation.

image

Doprava a logistika

Transport and logistics

Naše hlavní podnikatelská činnost vyžaduje odladěnou logistiku. Tuto službu nabízíme i naším obchodním partnerům. Zaměřujeme se na dopravu a skladování volně ložených materiálů včetně režimu ADR.

Our main business activities are dependent on a well tuned logistics. We provide such a service also to our business partners. We focus on a transportation of a bulk substances including hazardous ones (ADR).